Amazing thailand festival

การนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของทุกภาคในประเทศไทย เข้าร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ให้กับผู้เข้าร่วมงาน “เทศกาลอาหาร” ชาวฮ่องกง  รวมถึงการสาธิตหัตถกรรมไทย เช่น  การแกะสลักผลไม้  การวาดร่ม การทำบายศรี สาธิตการทำอาหาร และขนมไทย ฯลฯ  พร้อมการตกแต่งบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยง ให้มีความเป็นไทย ณ  Hotel Harbour Plaza Metropolis, Hong Kong และ  The Hong Kong Jockey Club