Road show in Hong Kong

การนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย รวมถึงการสาธิตหัตถกรรมของภาคเหนือ เข้าร่วมเผยแพร่ พร้อมการตกแต่งบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงเป็นแบบล้านนา ในการเจรจาส่งเสริมการขายเพื่อการท่องเที่ยว ให้กับผู้เข้าร่วมงานชาวฮ่องกง ณ Rosedale Hotel,  Hong Kong