Thailand upper north travel scene road show in Tokyo

เป็นการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการสาธิตหัตถกรรมของภาคเหนือ เข้าร่วมเผยแพร่ พร้อมการตกแต่งบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงเป็นแบบล้านนา ในการเจรจาส่งเสริมการขายเพื่อการท่องเที่ยว ให้กับผู้เข้าร่วมงานชาวญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น