การส่งเสริมการขายเชื่อม โยงล้านนาสู่อันดามัน

เป็นการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการสาธิตหัตถกรรมของภาคเหนือ เข้าร่วมเผยแพร่ พร้อมการตกแต่งบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงเป็นแบบล้านนา ในการเจรจาส่งเสริมการขายเพื่อการท่องเที่ยว ให้กับผู้เข้าร่วมงานชาวภูเก็ต  ชาวจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง  ณ โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่และโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน