เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

งานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI ART & CULTURE  FESTIVAL)  จัดขึ้น ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  โดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภายในงาน ได้รวบรวมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยไว้ให้ชมอย่างมากมาย ตลอดจนการแสดงรวมของศิลปินถิ่นล้านนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ของไทย