ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่

เป็นการจัดตกแต่งขบวนรถบุปผาชาติ ด้วยดอกไม้และธัญพืช พร้อมจัดขบวนพาเหรดแบบล้านนาและการแสดงในขบวน  ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่” (Chiang Mai Flower Festival) ซึ่งเป็นงานที่มีขบวนรถตกแต่งด้วยดอกไม้เข้าร่วมมากมาย จากหลายอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่