มูลนิธิที่อยู่อาศัยแห่งประเทศไทยสร้างบ้าน 82 หลัง

โครงการ “จิมมี่-โรสลิน คาร์เตอร์ สร้างบ้านลุ่มน้ำโขง” (Jimmy and Rosalynn Carter Work Project The Mekong Build) โดย มูลนิธิ Habitat for Humanity Thailand มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย)

เป็นงานรวมอาสาสมัครจากทั่วโลก ที่เดินทางมาร่วมสร้างบ้าน ในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากมูลนิธิฯ ให้เข้ามาจัดการ การต้อนรับ จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้าน การต้อนรับที่สนามบิน, การขนส่ง (การเดินทาง), ที่พัก, อาหาร, งานเลี้ยง ฯลฯ ให้กับอาสาสมัครจากทั่วโลก จำนวน หลายพันคน เป็นงานใหญ่ที่ภูมิใจอีกงาน เราจัดการได้ ด้วยทีมงานคุณภาพ