•ล้านนาสปาคีตาภิรมย์•

งาน  “ล้านนาสปา คีตาภิรมย์”   เป็นการจัดงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดนตรีเพื่อใช้ในสปา หรือ “คีตบำบัด” และ  Lanna Exotic Spa  ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นการลงนามการนำผลวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา  (Product Champion) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ภาคธุรกิจสปา  ณ ลานนาฬิกา สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ องค์การพฤกษศาสตร์  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่  และ สมาคมไทยล้านนาสปา