งานยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่

หจก. ศรีสมเพชร ธุรกิจ ได้รับเกียรติ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานเชียงใหม่ ให้เป็นผู้จัดกิจกรรม  เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็ง โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นที่สวนสาธารณะ ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการจัดงานเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรก เป็นส่วนของภาคการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งล้านนาและสากล  ใช้ชื่องานว่า “มหกรรมคีตการล้านนาสู่สากล” ส่วนที่ 2 เป็นการจำลองวิธีชีวิตในช่วงยี่เป็งของชาวล้านนา และ “กาดหมั้ว” ใช้ชื่อว่า “ลอยกระทงย้อนเวลาหาวิถีล้านนาไทย