มหกรรมสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง

เป็นการเข้าร่วมงาน แถลงข่าว “มหกรรมสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ให้นักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้มาร่วมงานที่จังหวัดเชียงใหม่