แรลลี่กรุงเทพ-เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

การจัดงานเลี้ยงอาหารเย็นแบบขันโตกล้านนา ให้กับคณะแรลลี่ “Hot Score Rally Family by Lipo” จากกรุงเทพฯ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการจัดตกแต่งสถานที่ จัดเตรียมเวที ไฟ แสง สี เสียง และการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างรับประทานอาหาร