มหาสงกรานต์ล้านนา ณ ราชพฤกษ์เชียงใหม่

เป็นการจำลองหมู่บ้านล้านนา ณ ลานกิจกรรมสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ แสดงถึงวิถีชีวิตชาวล้านนาในช่วงประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวยังสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ และได้มาสัมผัสวิถีชีวิตแบบล้านนา

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม การแสดงดนตรี  การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การสาธิตภูมิปัญญา  การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่นิยมทำในท้องถิ่นช่วงสงกรานต์ พิธีอัญเชิญน้ำพระทิพมนต์  9 วัด,  พิธีบายศรีฮ้องขวัญผูกข้อมือ,  ขบวนแห่ขันโตกหลวงล้านนา,  และการจัดเลี้ยงอาหารเย็นแบบขันโตกล้านนา , พิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 99 รูป, พิธีเปิดงานล้านนามหาสงกรานต์ (ลั่นกลองชัยมงคล 9 ครั้ง) ,  พิธีสรงน้ำพระแบบล้านนา,  ทำบุญพระประจำวันเกิด, พิธีปักตุงปีเกิด บนเจดีย์สุดส้าว, ขบวนแห่ล้านนามหาสงกรานต์, การแข่งขันกลองหลวงล้านนา 99 ลูก,   การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาและกิจกรรมต่างๆที่คนล้านนามักจะทำกันในช่วงสงกรานต์ เช่น  การสรงน้ำพระแบบโบราณ, ปักตุงปีเกิดบนเจดีย์สุดส้าว, ทำบุญพระประจำวันเกิด, กาดหมั้วล้านนา,  การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา