TAT Amateur Team Championship On Pattaya

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง   ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟ รายการ TAT Amateur Team Championship  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง  ได้เชิญนักกอล์ฟ และนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง ให้เข้ามาร่วมแข่งในประเทศไทยสนามต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันได้จัดให้มีการจัดเลี้ยงอาหารค่ำ ภายในงานมีการจัดตกแต่งบรรยากาศแบบล้านนา และกิจกรรมการแสดง รวมถึงการจำลองประเพณีไทย เพื่อให้ความเพลิดเพลินแก่นักกอล์ฟชาวฮ่องกง ที่มาร่วมแข่งขัน